Podatki & Prawo

Profesjonalna obsługa prawna podmiotów gospodarczych

  • zakładanie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego

  • prawo nowych technologii

  • sprawy gospodarcze

  • sprawy administracyjne

  • sprawy karne

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

WLP Mastalerz i Wspólnicy doradcy podatkowi sp. k. jest spółką świadczącą usługi doradztwa podatkowego i usługi prowadzenia ksiąg podatkowych, w tym ksiąg rachunkowych.

Partnerzy spółki posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym wyniesione między innymi z pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, jak i doświadczenie w świadczeniu usług księgowych.

Kancelaria zapewnia między innymi doradztwo w bieżących kwestiach podatkowych, pomoc w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych, pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, przeprowadza przeglądy podatkowe, w tym przeglądy typu due diligance.

Kancelaria, dzięki międzynarodowym kontaktom z firmami doradczymi na całym świecie, zapewnia również usługi międzynarodowego planowania podatkowego.

Kancelaria specjalizuje się również w realizacji projektów dla jednostek samorządowych dotyczących odzyskiwania podatku naliczonego VAT oraz centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Doradztwo podatkowe dla podmiotów gospodarczych
Doradztwo podatkowe dla podmiotów gospodarczych